KC Limburg

De vereniging voor hond en baas in de regio Parktstad

Berichtgeving omtrent Corona Virus

17-11-2020 | 19:00 u

Beste leden van KC Limburg,
corona virus
Zoals reeds gesteld volgt KC Limburg de berichtgeving omtrent de gebeurtenissen m.b.t. het coronavirus op de voet.
We conformeren ons aan het beleid en volgen richtlijnen uitgevaardigd door de overheid op in samenspraak met de eigenaar van de Rimburgerhoeve.

Aan alle cursisten die deelnemen aan de najaarscursus van KC Limburg.

De huidige richtlijnen van het RIVM moeten we hierbij in acht nemen.
Dit betekent;
- dat de instructeur zorgt dat de 1,5 meter afstand behouden blijft tussen iedereen.
- geen groepjesvorming op de parkeerplaats vóór of ná de cursus.
- de cursus in aangepaste vorm zal plaatsvinden.
- de ene groep mag pas het terrein op als de andere het terrein verlaten heeft.
- er worden geen toeschouwers toegelaten.

Namens het bestuur

KC Limburg

 

Algemene Leden Vergadering

Algemene_Ledenvergadering
Categorie
Vergadering
Datum
dinsdag 27 oktober 2020 19:30 - 21:30
Locatie
Café de Koetsch - Groenstraat 165, 6374 JN Landgraaf

Beste leden,
KC Limburg nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op dinsdag 27 oktober bij café de Koetsch.
U wordt om 19.30 verwacht.

Het adres: Groenstraat 165, 63784 JN  Landgraaf.

Vanwege de geldende corona maatregelen verzoeken wij u om van te voren te laten weten of u aanwezig bent. Mocht u met meerdere personen komen verzoeken wij u dit formulier voor elke persoon in te vullen.

We bewaren deze gegevens voor de maximale termijn, mocht het nodig zijn om u te informeren in geval van een besmetting. Daarna worden deze gegevens verwijdert volgens de AVG richtlijnen.

Wij verzoeken u vriendelijk voor 12 oktober in te schrijven zodat wij rekening kunnen houden met het aantal bezoekers. Indien er meer aanmeldingen komen dan het aantal beschikbare plaatsen moeten wij uitkijken naar een andere locatie.

Na het inschrijven ontvangt u per email als bevestiging en plaatsbewijs.

 

inschrijven ledenvergadering

 

Agenda:
-              Notulen jaarvergadering 2019
-              Jaarverslag Voorzitter
-              Jaarverslag Penningmeester
-              Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.
-              Aftreden bestuursleden (Voorzitter René Heijnen, Secretaris Gerard Jacobs, Penningmeester Roel Hooft †).
-              Herbenoeming bestuursleden (Voorzitter Monique Krings, Secretaris Jeanine de Jong, Penningmeester Gerard Jacobs).
-              Rondvraag
-              Einde vergadering circa 21.30 uur.

Beleefd uitnodigend
bestuur KC Limburg

 
 

Powered by iCagendaper 23-11-2020
gaan de lessen in
aangepaste vorm door

klik hier
voor het lesrooster

Agenda

Instructeurs inlog